е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка СОО7 / 17.8.2017 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Доизграждане на битово-фекална канализация по улици "Бельов", "Цар Иван Асен ІІ", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", ул."Шипка" и "Алеко Константинов" в град Белослав."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Заповед на Възложителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед_551.pdf 20.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява(1).pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация - Канализация Б-вdtt rev..docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор_dtt rev (1).docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2017 г.

Публикувано на: 17.08.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 20.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация_1200_38.pdf 20.1.2021 г.

Заповед № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Заповед за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) заповед_566.pdf 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от 04.09.2017 г. (приключен на 04.09.2017)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 от комисия.pdf 20.1.2021 г.

Заповед № / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: Заповед № 585 от 05.09.2017 за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед за изпълнител - СН БФК.pdf 20.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: Доклад от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от Комисия.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.10.2017 г.

Публикувано на: 24.10.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) деомид_договор.pdf 20.1.2021 г.