е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-7 / 30.4.2019 г.

"Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания" гр. Бяла

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 32/30.04.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 30.7.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява изх. № РД 2400 - 243/30.04.2019г. (ID 9087889|
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация обява.PDF 30.7.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4. / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 34/14.05.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съорщение за удължаване на срока за оферти.pdf 30.7.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5. / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 273/14.05.2019г. за удължаване на първоначалния срок за представяне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация АОП за удължаване на срок.PDF 30.7.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6. / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 235/22.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 7. / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Коментар: Договор за изпълнение № РД 04 - 44/ 10.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Erased_PDF.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 17.6.2019 г.

Публикувано на: 17.06.2019 г.
Коментар: Договор РД 04 -44/10.06.2019г. (рег. № 20 - 122/14.06.2019г.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 30.7.2021 г.