е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-49 / 21.6.2017 г.

Публично състезание: "Доставка на строителни материали за нуждите на община Белица".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 21.6.2017 г.

Публикувано на: 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshetie.pdf 27.1.2021 г.

Протокол №1 № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 27.1.2021 г.

Решение № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor.pdf 27.1.2021 г.