е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-29 / 23.12.2015 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ ОТ ВАЖНО СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Документация за участие и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-Дупница-СМР-Норвежка.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Taushanica.Investitionen proekt.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация Детска градина "Пролет"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PROLET.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация Училище "Паисий Хилендарски"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PAISII HILENDARSKI.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PUSO.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към докуемнтация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaOVKH1.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения кум документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.Drugi.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОУ"Евлоги Георгиев"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EVLOGI GEORGIEV.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация Гимназия "Христо Ботев"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 HRISTO BOTEV.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОУ "Кирил и Методий"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KIRIL I METODII.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОУ "Климент Охридски"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KLIMENT OHRIDSKI.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОУ "Неофит Рилски"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 NEOFIT RILSKI.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DVORNA GAZOPRENOSNA MREJA.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaEL.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaGAZ.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaOVKH2.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TaushanicaPB.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TaushanicaPUSO.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация ОДЗ "Таушаница"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TaushanicaRS.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ArhitekturaMBAL1.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ArhitekturaMBAL2.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.DVORNA.GAZOPRENOSNA2.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.DVORNA.GAZOPRENOSNA1.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.GAZOSNABDIAVANE.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.OVKH1.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.OVKH2.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EL.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Приложения към документация МБАЛ Приложения към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PB.rar 24.1.2021 г.

Решение за откриване № 33 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.norbej.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-220 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Коментар: Обявление за откриване на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.norvejka.pdf 24.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 2 / 11.1.2016 г.

Публикувано на: 11.01.2016 г.
Коментар: Решение за прекратяване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prekratiavane.pdf 24.1.2021 г.