е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-25 / 20.7.2018 г.

00384-2018-0013 "Доставка на газьол за промишлени и комунални цели, за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители с бюджетни средства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 31.10.2020 г.
Файлове актуални към: 31.10.2020 г.

Документация за участие № 1 / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 31.10.2020 г.

Договори за изпълнение № 2 / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 556 - 88.pdf 31.10.2020 г.

Други документи № 3 / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка.pdf 31.10.2020 г.