е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 3 / 1.2.2017 г.

Директно възлагане: Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на собствения му обект находящ се в град Белица, ул. Георги Андрейчин № 12, а именно: "Обществена кухня с дейност кетъринг"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.2.2017 г.

Публикувано на: 01.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 3.pdf 28.1.2021 г.