е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Решение 12-63 / 15.4.2020 г.

ОБОЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.10.2020 г.
Файлове актуални към: 23.10.2020 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.230, АЛ.1, Т.7 № 12-63 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-6316042020081457.pdf 23.10.2020 г.