е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 07-ОП-2019 / 5.9.2019 г.

"Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Белослав до инсталация за третиране на отпадъци в с.Езерово, Местност "Чакмак баир", Община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 25.1.2021 г.

Решение № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Решение № 16
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 16.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 Смет..pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Соъбщение за ценови.pdf 25.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисията.pdf 25.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Коментар: Решение № 24/16.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 24-16.12.19.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 23.1.2020 г.

Публикувано на: 23.01.2020 г.
Коментар: Договор № 6 от 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 6.pdf 25.1.2021 г.