е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-18 / 23.12.2016 г.

"ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КАРНОБАТ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № ОТ ИСУН - BG16RFOP001-8.003-0005-C01 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020, ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-8.003 "БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28-ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява № 1. / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava.pdf 18.1.2021 г.

Допълнителна информация № 2. / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop. informacya.pdf 18.1.2021 г.

Информация за обява № 3. / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacya obyava.pdf 18.1.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacya.pdf 18.1.2021 г.

Образци № 5. / 23.12.2016 г.

Публикувано на: 23.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci TP.doc 18.1.2021 г.

№ 6. / 13.1.2017 г.

Публикувано на: 13.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Udaljavane na sroka.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7. / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 16.3.2017 г.

Публикувано на: 16.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovoro.pdf 18.1.2021 г.