е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-12 / 22.11.2017 г.

Ремонт на кметство с. Садово, ЦДГ с. Манолич и изграждане на площад с. Чубра

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ.docx 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 12.12.2017 г.

Публикувано на: 12.12.2017 г.
Коментар: Решение за прекратяване по обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 12.12.2017 г.

Публикувано на: 12.12.2017 г.
Коментар: Разяснения по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razyasneniya.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Коментар: Съобщение отваряне ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 018.jpg 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol remont.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 31.1.2018 г.

Публикувано на: 31.01.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) rehenie remont.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 15.3.2018 г.

Публикувано на: 15.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 15032018160518_001.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 24.4.2018 г.

Публикувано на: 24.04.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор № 063/13.03.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dop_spor.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Договор № 062/13.03.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR-OP 1.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 11.5.2018 г.

Публикувано на: 11.05.2018 г.
Коментар: Договор № 063/13,03,2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR OP 2.pdf 15.1.2021 г.