е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-5 / 2.2.2018 г.

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1" Организиране и провеждане на информационни събития, изработка, доставка и монтаж на артикули, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" Обособена позиция № 2 "Изработка и доставка на рекламни печатни материали, свързани с изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020" от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info u5.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva u5.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TZ.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.2.2018 г.

Публикувано на: 02.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 .pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 _U_5.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 118.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 114.pdf 19.5.2021 г.