е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 04-ПД-2019 / 17.5.2019 г.

"Доставка на автомобилни течни горива (автомобилен бензин и дизелово гориво) за нуждите на община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Решение № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Коментар: Решение № 9/17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 9 от 17.05.2019г.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор.pdf 25.1.2021 г.