е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-2

„Геодезическо заснемане на водните огледала на езера“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Обявление за поръчка № 1 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка Геодезическо заснемане.pdf 19.3.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура Геодезическо заснемане.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № 3 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TD_GEODEZI4ESKI_PARK_PIRIN final.doc 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.3.2019 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо-предавателен протокол за документация Геодезическо заснемане.pdf 19.3.2019 г.

ЕЕДОП № 6 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 19.3.2019 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговори на въпроси.pdf 19.3.2019 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 2.pdf 19.3.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.3.2019 г.