е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка проект ОПП-2

„Геодезическо заснемане на водните огледала на езера“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 1 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка Геодезическо заснемане.pdf 24.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура Геодезическо заснемане.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TD_GEODEZI4ESKI_PARK_PIRIN final.doc 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 4 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 24.1.2021 г.

Документи по чл.44 от ЗОП № 5 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приемо-предавателен протокол за документация Геодезическо заснемане.pdf 24.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6 / 23.11.2018 г.

Публикувано на: 23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 10.12.2018 г.

Публикувано на: 10.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговори на въпроси.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 19.3.2019 г.

Публикувано на: 19.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти - Геодезическо заснемане.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад - геодезическо заснемане.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 25.3.2019 г.

Публикувано на: 25.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение - геодезическо заснемане.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 16 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДП-11.pdf 24.1.2021 г.

Обявление № 18 / 29.5.2020 г.

Публикувано на: 29.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключванеОПП-2 (3).pdf 24.1.2021 г.