е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-1 / 16.9.2016 г.

"Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Дюлино, с. Господиново и с. Горица, Община Бяла" с подобекти: "Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Дюлино", "Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Господиново" и "Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Горица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Покана до всички заинтересовани лица № 1. / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Покана до всички заинтересовани лица изх. № РД 9100 - 31 от 16.09.2016г. - Срок за представяне на оферти 26.09.2016г., 17:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до всички заинтересовани лица.pdf 27.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация - приложение 1 към покана изх. № РД 9100 - 31 от 16.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.doc 27.1.2021 г.

Образец на техническо предложение № 3. / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Образец на техническо предложение - Приложение 2 към покана изх. № РД 9100 - 31 от 16.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо предложение.doc 27.1.2021 г.

Образец на ценово предложение № 4. / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Образец на ценово предложение - Приложение 3 към покана изх. № РД 9100 - 31 от 16.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.doc 27.1.2021 г.

Количествено - стойностни сметки № 5. / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Коментар: Количествени сметки - Приложения 3.1, 3.2, 3.3 към покана изх. № РД 9100 - 31 от 16.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Количествени сметки.zip 27.1.2021 г.

Оферти № 9 / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта 2 част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2 част 1.pdf 27.1.2021 г.

Заповед за класиране № 6. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Заповед № 447/27.09.2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед класиране.pdf 27.1.2021 г.

Оферти № 7. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта 1 част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1 част 1.pdf 27.1.2021 г.

Оферти № 8. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта 1 част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оерта 1 част 2.pdf 27.1.2021 г.

Оферти № 10. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта 2 част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2 част 2.pdf 27.1.2021 г.

Оферти № 11. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта 3 част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3 част 1.pdf 27.1.2021 г.

Оферти № 12. / 27.9.2016 г.

Публикувано на: 27.09.2016 г.
Коментар: Оферта 3 част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3 част 2.pdf 27.1.2021 г.