е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-153 / 12.6.2020 г.

"Изпълнение на строителен надзор при реализация на строително-монтажните работи на обект: "Ремонт и реконструкция на горски пътища на територията на община Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение откриване.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 15.6.2020 г.

Публикувано на: 15.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.rar 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 27.11.2020 г.

Публикувано на: 27.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени надзор.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 5 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 1.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 6 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протoкол 2.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 7 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 7.5.2021 г.

Доклад № 8 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 7.5.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 22.12.2020 г.

Публикувано на: 22.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 7.5.2021 г.

Обявление № 10 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор надзор.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор надзор.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 12 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 13 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Гаранция за изпълнение.pdf 7.5.2021 г.

Приложения към договор № 14 / 15.2.2021 г.

Публикувано на: 15.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо и ценово.pdf 7.5.2021 г.