е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-19 / 4.5.2015 г.

00384-2014-0006 - Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 27.3.2015 г.

Публикувано на: 27.03.2015 г.
Коментар: плащане по договор (аванс)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Raikomers.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 31.7.2015 г.

Публикувано на: 31.07.2015 г.
Коментар: плащане за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЙКОМЕРС-31,07,2015.xls 20.6.2021 г.