е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-6 / 12.3.2018 г.

Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavan.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tspec.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-fogovor.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dopylnitelna inf.-konsultitrane.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци-Консулт..docx 25.1.2021 г.

Други документи № 6 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Коментар: Обява в АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava_aop.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL 1.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ № 2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Договор № 122
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №122.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Договор № 123
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №123.pdf 25.1.2021 г.