е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-91 / 21.12.2018 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073 /ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ - ДЕВЕТИНЦИ - ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 /І-6/-АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-/I-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ - I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение № 1. / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 30.7.2021 г.

Документация № 3. / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 30.7.2021 г.

Образци № 4. / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 30.7.2021 г.

Други документи № 5. / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Proekt
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Водостоци Кликач.rar 30.7.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 6. / 10.1.2019 г.

Публикувано на: 10.01.2019 г.
Коментар: Разяснение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение № 1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 7. / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 8. / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9. / 27.2.2019 г.

Публикувано на: 27.02.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie ceni.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 10. / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение № 11. / 13.3.2019 г.

Публикувано на: 13.03.2019 г.
Коментар: Решение № РД-132 за избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie RD132 za izbor na izpylniteli.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 12. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Договор Технопътстрой ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Технопътстрой ЕООД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 13. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Приложения към договор Технопътстрой ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към договор Технопътстрой ЕООД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Технопътстрой ЕООД.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Договор Технострой Инженеринг 99 АД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Технострой инженеринг 99 АД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 16. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Приложения към договор Технострой инженеринг 99 АД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения към договор Технострой инженеринг 99 АД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 17. / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Технострой инженеринг 99 АД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 18. / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Договор Пътстрой Бургас ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_PatstroyBurgas.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 19. / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка Пътстрой Бургас ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Пътстрой Бургас ЕООД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 20. / 17.7.2019 г.

Публикувано на: 17.07.2019 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор Технопътстрой ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изпълнен договор Технопътстрой ЕООД.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 21. / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изпълнен договор Пътстрой Бургас ЕООД.pdf 30.7.2021 г.