е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-29 / 4.6.2020 г.

Пазарна консултация с предмет: "ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: ""РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, М. "ЗЛЕВО", ГР. ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Покана за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана1.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Образец на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта за пазарна консултация (1).docx 19.5.2021 г.

Други документи № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TС надзор рекултивация Дупница.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 19.5.2021 г.