е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-1 / 9.3.2020 г.

Борсова сделка горива за нуждите на общинска администрация и бюджетните звена

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 9.3.2020 г.

Публикувано на: 09.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rechenie bors sdelka.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.3.2020 г.

Публикувано на: 27.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor bors posrednik.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсови договори.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane 20.07.20.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 17.9.2020 г.

Публикувано на: 17.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane 08.09.20.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo 04.11.2020.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 7.1.2021 г.

Публикувано на: 07.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo ОП 15.12.2020.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 7.1.2021 г.

Публикувано на: 07.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo ОП 07.12.2020.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.1.2021 г.

Публикувано на: 11.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo ОП 08.01.2021.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.1.2021 г.

Публикувано на: 26.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo 11.01.2021.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.2.2021 г.

Публикувано на: 24.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo ОП 08.02.2021.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.2.2021 г.

Публикувано на: 24.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo 16.02.2021.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 17.3.2021 г.

Публикувано на: 17.03.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane gorivo 11.03.2021.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 20.4.2021 г.

Публикувано на: 20.04.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane 12.04.21.pdf 18.5.2021 г.