е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-160 / 25.9.2019 г.

Публично състазание: "Доставка на строителни материали за нуждите на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 4.11.2019 г.

Публикувано на: 04.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол №1 № / 12.11.2019 г.

Публикувано на: 12.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 12.11.2019 г.

Публикувано на: 12.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 15.1.2021 г.

Решение № / 12.11.2019 г.

Публикувано на: 12.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.12.2019 г.

Публикувано на: 10.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 31.12.2020 г.

Публикувано на: 31.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchvane na dogovor.pdf 15.1.2021 г.