е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-23 / 7.12.2016 г.

Доставка на мебелно обзавеждане за нуждите на Профилирана Гимназия "Христо Ботев" гр. Дупница по модул "Оптимизиране на училищната мрежа" по национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" за 2016 г.

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059621
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikaciq-2.docx 18.1.2021 г.

Други документи № / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci-1.docx 18.1.2021 г.

Покана за участие № 42-01-171/07.12.2016 / 7.12.2016 г.

Публикувано на: 07.12.2016 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva-1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол доставка мебели .pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.3.2017 г.

Публикувано на: 06.03.2017 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с пиложения мебели_cor.pdf 18.1.2021 г.