е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-5 / 8.4.2015 г.

"Доставка на един брой товарен автомобил-самосвал"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.4.2015 г.

Публикувано на: 08.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 3 / 14.5.2015 г.

Публикувано на: 14.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от работата на комисията.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Стойност: 22 000,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 29.5.2015 г.

Публикувано на: 29.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛ - 29.05.2015г..doc 30.7.2021 г.

Гаранции № 6 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановена гаранция за изпълнение от дата 02.06.2015г..doc 30.7.2021 г.

Други документи № 7 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 02.06.2015г..doc 30.7.2021 г.