е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-7 / 24.11.2017 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.4.2019 г.
Файлове актуални към: 20.4.2019 г.

Документация за участие № / 29.11.2017 г.

Публикувано на: 29.11.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 20.4.2019 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 29.11.2017 г.

Публикувано на: 29.11.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 682/29.11.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.4.2019 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 29.11.2017 г.

Публикувано на: 29.11.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 20.4.2019 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 4 / 4.1.2018 г.

Публикувано на: 04.01.2018 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 1/04.01.2018г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение отваряне на ценови предложения.pdf 20.4.2019 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 5 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 713 от 22.12.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 20.4.2019 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 713 от 22.12.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 20.4.2019 г.

Протокол № 3 № 7 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 713 от 22.12.2017 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 20.4.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител № 8 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 12/15.01.2018г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 20.4.2019 г.

Договори за изпълнение № 9 / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-13/08.02.2013г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 20.4.2019 г.

Обявление за възложена поръчка № 10 / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 20.4.2019 г.