е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-2 / 15.4.2019 г.

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ 6 /ШЕСТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА КРЕСНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.11.2019 г.
Файлове актуални към: 15.11.2019 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) сметосъбиране ново.docx 15.11.2019 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 15.11.2019 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt.docx 15.11.2019 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.pdf 15.11.2019 г.