е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-2 / 15.4.2019 г.

"СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ 6 /ШЕСТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА КРЕСНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) сметосъбиране ново.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Коментар: протокол от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img11EA.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.5.2019 г.

Публикувано на: 20.05.2019 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgB537.pdf 28.11.2021 г.