е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-8 / 2.10.2017 г.

Извършване на ремонтни дейности на територията на Община Сунгурларе по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci remont sgradi.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 reshenie.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obiawlenie.fed 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Проекти Манолич училище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 манолич училище.7z 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Проекти площад Чубра
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 площад чубра.7z 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 2.10.2017 г.

Публикувано на: 02.10.2017 г.
Коментар: Проекти зала Съединение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 mnogofunk zala.7z 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Решение за промяна на обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Коригирана документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) кориг документация.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 26.10.2017 г.

Публикувано на: 26.10.2017 г.
Коментар: Разяснение по документацията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П-Л №1.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №2.doc 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ-ЦЕНИ.doc 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Решение 15
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 16 / 29.11.2017 г.

Публикувано на: 29.11.2017 г.
Коментар: Проекти площад Чубра 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 площад Чубра 2.7z 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Договор № 462 от 28.12.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor OP2.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Договор № 460 от 28.12.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor OP3.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 19 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vyzl.p.pdf 15.1.2021 г.