е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-4 / 17.2.2017 г.

"Изработване на инвестиционни проекти за обекти на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обява № / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci_proektirane.rar 27.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 27.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически спецификации.rar 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.4.2017 г.

Публикувано на: 27.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договори.rar 27.1.2021 г.