е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-34 / 28.2.2017 г.

информация по чл.230,ал.1т.7 от ЗОП

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Други документи № 1 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ИНФОРМАЦИЯ ЧЛ.230.fed 16.1.2021 г.