е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-144 / 11.6.2020 г.

"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 1.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 2.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 3.rar 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 6.8.2020 г.

Публикувано на: 06.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 27.8.2020 г.

Публикувано на: 27.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 3.9.2020 г.

Публикувано на: 03.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 8.10.2020 г.

Публикувано на: 08.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 13 / 8.10.2020 г.

Публикувано на: 08.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБАВЛЕНИЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР.pdf 20.1.2021 г.