е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-144 / 11.6.2020 г.

"Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Роман",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 1.rar 3.7.2020 г.

Документация за участие № 2 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 3.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 2.rar 3.7.2020 г.

Документация за участие № 5 / 11.6.2020 г.

Публикувано на: 11.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ПРОЕКТ ЧАСТ 3.rar 3.7.2020 г.