е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-17 / 31.7.2019 г.

00384-2019-0011 "Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 21.8.2019 г.

Публикувано на: 21.08.2019 г.
Коментар: Съобщение ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на основание чл. 60а от ППЗОП.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 10 / 25.10.2019 г.

Публикувано на: 25.10.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 11 / 4.2.2020 г.

Публикувано на: 04.02.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 20.6.2021 г.