е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-38 / 20.4.2018 г.

"Доставка на четири броя фабрично нови лекотоварни автомобили (тип баничарки) за нуждите на Социално предприятие за обществено хранене, Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Образци № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.6.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.doc 20.6.2021 г.

Други документи № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка на офертите.doc 20.6.2021 г.

Обявление за поръчка № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 20.6.2021 г.

Решение за откриване № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 20.6.2021 г.

Решения за промяна и променената документация за участие № / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за изменение на информация.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № / 22.5.2018 г.

Публикувано на: 22.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.6.2018 г.

Публикувано на: 05.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 20.6.2021 г.

Решение за избор № / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на процедура.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 14.8.2018 г.

Публикувано на: 14.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратяване на процедурата.pdf 20.6.2021 г.