е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-3 / 5.6.2020 г.

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение № 1 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 26.1.2021 г.

Обявление № 2 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 26.1.2021 г.

Методика за оценка № 4 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 26.1.2021 г.

Техническа спецификация № 5 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 26.1.2021 г.

Образци на документи № 6 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Болярово улици 2ОП в.03.docx 26.1.2021 г.

Образци на документи № 7 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Примерен образец надписване оферта Болярово улици 2ОП в.03.doc 26.1.2021 г.

Образци на документи № 8 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор Болярово улици 2ОП в.03.docx 26.1.2021 г.

КСС № 9 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 9.1.КСС улици_град_ОП1.xlsx 26.1.2021 г.

КСС № 10 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение 9.2.КСС улици_села_ ОП2.xlsx 26.1.2021 г.

Технически проект № 11 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект - Част 1 - Болярово.rar 26.1.2021 г.

Технически проект № 12 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект - Част 1 - села.part1.rar 26.1.2021 г.

Технически проект № 13 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект - Част 2 - села.part2.rar 26.1.2021 г.

Други документи № 14 / 5.6.2020 г.

Публикувано на: 05.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (1).zip 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 15 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 26.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 25.9.2020 г.

Публикувано на: 25.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 17 / 30.10.2020 г.

Публикувано на: 30.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 18 / 30.10.2020 г.

Публикувано на: 30.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 26.1.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 19 / 30.10.2020 г.

Публикувано на: 30.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол по чл.181, ал. 4 от ЗОП.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране на участници № 20 / 30.10.2020 г.

Публикувано на: 30.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.