е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 12-ПС-2018 / 2.10.2018 г.

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по три обособени позиции: 1.Обособена позиция 1:”Доставка на хляб” 2.Обособена позиция 2:”Доставка на хранителни продукти” 3.Обособена позиция 3: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Решение № 28
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение(7).pdf 20.1.2021 г.

Обявление № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 11.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храни -2018.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ESPD-BG1-ЕЕДОП-СУ.doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Проект на договор 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2018-1.docx 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Коментар: Проект на договор 2 и 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор -проект2018.docx 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол_1_храни.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор1_доставка_храни_137.pdf 20.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_2_доставки.pdf 20.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Решение за класиране/13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_32 от 13.11.2018г.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_3_доставки.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Коментар: Договор по обособ.позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор1_доставка_храни_137.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Коментар: Договор по обособ.позиция2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_доставка_храни_138.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Коментар: Договор по обособ. позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор3_доставка_храни_139.pdf 20.1.2021 г.