е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-30 / 27.8.2018 г.

ОБЯВА по реда на Гл.26 от ЗОП "Проектиране и изпълнение на строително- монтажни работи - Основен ремонт на ул. "Кокиче""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Обява за пбществена поръчка по реда на Гл.26 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.Кокиче.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана в Профил на купувача обява по реда на Гл. 26 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Инфо публ. обява.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikaciq Kokiche.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Техническо задание и скици
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehn.zad.skica.ud.Kokiche.rar 7.5.2021 г.

Други документи № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt a dogovor_Kokiche.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци Дебелянов.rar 7.5.2021 г.

Други документи № / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info uduljavane.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt a dogovor_Kokiche.pdf 7.5.2021 г.