е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-10 / 11.9.2018 г.

"Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) в изпълнение на проект "Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом" по обособена позиция 1: "Обновяване на сграда (бивш "Дом за деца лишени от родителски грижи") и част от прилежащият й терен и преустройство на етаж от сградата за разкриване на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resyenie s10.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s10.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq i metodika s10.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS s10.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_injenering_lom_OPRR.rar 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Енергийно обследване и технически паспорти за дневен център
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dneven_centar_za_ceca_s_uvrejdaniq.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 s10.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Протокол №1А
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1A s10.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 5.11.2018 г.

Публикувано на: 05.11.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряну на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni s10.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 s10.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr3 s10.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad s10.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s10.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 15.12.2018 г.

Публикувано на: 15.12.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_289.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 15 / 21.12.2018 г.

Публикувано на: 21.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie_vazl_por_S_10.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 16 / 28.11.2019 г.

Публикувано на: 28.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 0bj_PR_DOG_S_10_2018.pdf 19.5.2021 г.