е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОП-18 / 14.12.2015 г.

"Специализиран превоз на служители на общинска администрация в община Аврен и ученици до учебните заведения на територията на община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване № 1 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-transposrt.PDF 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № 2 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie-transport.PDF 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokum-transport-2016.PDF 27.1.2021 г.

Други документи № 4 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) marshruti.PDF 27.1.2021 г.

Образци № 5 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_transport_slujiteli-uchenici_Avren_2015.doc 27.1.2021 г.

Протокол № 6 / 29.1.2016 г.

Публикувано на: 29.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 7 / 29.1.2016 г.

Публикувано на: 29.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2.pdf 27.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № 8 / 17.3.2016 г.

Публикувано на: 17.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie_ceni_transport-2016.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol3.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol4.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol5.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Доклад № / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad-transport-2016.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_transport-OP1_Avren_2016.doc 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_transport-OP2_Avren_2016.doc 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_transport-OP3_Avren_2016.doc 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_transport-OP4_Avren_2016.doc 27.1.2021 г.

Гаранции № / 30.5.2016 г.

Публикувано на: 30.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) garancii za uchastie za m april 2016 g - Copy.doc 27.1.2021 г.

Обявление за изпълнена поръчка № / 21.7.2017 г.

Публикувано на: 21.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приключване на договор ОП 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за изпълнена поръчка № / 21.7.2017 г.

Публикувано на: 21.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приключване на договор ОП 4.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 1.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 9.8.2017 г.

Публикувано на: 09.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор ОП 2.pdf 27.1.2021 г.