е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-25 / 6.4.2016 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ивайловград, за два обекта, както следва: Обект 1: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 14, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г. ЗП - сутерен- 855 кв. м.; ЗП - I ет. - 886 кв. м.; ЗП - II - V ет. - 866 кв. м. РЗП - 5205 кв. м.; Обект 2: Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шести септември", № 6, находяща се в УПИ І от кв. 23 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г. ЗП - сутерен - 870 кв. м.; ЗП - I ет. 895 кв. м.; ЗП - II - V ет. - 872 кв. м.; РЗП - 5253 кв. м."

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335303230
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 19.1.2021 г.

Обявление № 2 / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 19.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 3 / 6.4.2016 г.

Публикувано на: 06.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-6.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 27.4.2016 г.

Публикувано на: 27.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor na vypros.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie ceni - str. nadzor.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 6 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 7 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 8 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 25.5.2016 г.

Публикувано на: 25.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R-9.25.05.2016.pdf 19.1.2021 г.

№ 10 / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 103.pdf 19.1.2021 г.

Гаранции № 11 / 16.6.2016 г.

Публикувано на: 16.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация гаранции.doc 19.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 20.10.2016 г.

Публикувано на: 20.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 19.1.2021 г.

Гаранции № 14 / 13.12.2016 г.

Публикувано на: 13.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. garanciq za izp.doc 19.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 13.1.2017 г.

Публикувано на: 13.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. izpylnen dogovor.pdf 19.1.2021 г.