е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-96 / 25.2.2019 г.

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карнобат по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение № 1. / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.6.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 3. / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 20.6.2021 г.

Образци № 4. / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 20.6.2021 г.

ЕЕДОП № 5. / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 20.6.2021 г.

ЕЕДОП № 6. / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 20.6.2021 г.

Проект на договор № 7. / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 20.6.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изм. или доп. информация № 8. / 26.2.2019 г.

Публикувано на: 26.02.2019 г.
Коментар: Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za promqna.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 9. / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Коментар: Разяснение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 1.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 10. / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 11. / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 20.6.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 12. / 15.4.2019 г.

Публикувано на: 15.04.2019 г.
Коментар: Съобщение по чл. 57, ал. 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie po chl. 57, al. 3.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 13. / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3.pdf 20.6.2021 г.

Решение № 14. / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_izpzlnitel.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 15. / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) vazlozhena porachka_Panda.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_Koop. Panda.pdf 20.6.2021 г.