е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-23 / 22.7.2016 г.

00384-2016-0011 "Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Бяла Слатина за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина", Обособена позиция №2 "Възстановяване на участък от път VRC1014, минаващ през с.Соколаре, Община Бяла Слатина" и Обособена позиция №3 "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2021 г.
Файлове актуални към: 17.9.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.7.2016 г.

Публикувано на: 22.07.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 17.9.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 2 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение за проектиране-кандидати.doc 17.9.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 11.8.2016 г.

Публикувано на: 11.08.2016 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение и Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация(1).rar 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1-final.doc 17.9.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 12.9.2016 г.

Публикувано на: 12.09.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови-проектиране.doc 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2 - проектиране.doc 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3-проектиране.doc 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад-проектиране.doc 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение-проектиране.doc 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Проектиране ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Договор ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Проектиране ОП-3.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 12 / 2.11.2016 г.

Публикувано на: 02.11.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 13 / 3.11.2017 г.

Публикувано на: 03.11.2017 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение- към Договор за ОП-3.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 14 / 1.8.2018 г.

Публикувано на: 01.08.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение към договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 към договор за ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 15 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №2 към договор за ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №2 към ОП-3.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 16 / 13.2.2020 г.

Публикувано на: 13.02.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор, за ОП-3.pdf 17.9.2021 г.