е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0007 / 14.4.2016 г.

"Основен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333336373037
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация участие.docx 23.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.doc 23.1.2021 г.

Други документи № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.doc 23.1.2021 г.

Методика № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика за оценка.doc 23.1.2021 г.

Техническа спецификация/техническо задание № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС.pdf 23.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 428/14.04.2016 г. / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Стойност: 377 466,70 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2094/25.04.2016 г. / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор по чл.29 по ЗОП.pdf 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2377(1)/14.05.2016 г. / 14.5.2016 г.

Публикувано на: 14.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор 2 по чл.29 от ЗОП.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № 1/20.06.2016 г. / 20.6.2016 г.

Публикувано на: 20.06.2016 г.
Коментар: протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3600/14.07.2016 г. / 14.7.2016 г.

Публикувано на: 14.07.2016 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП - отваряне на плик №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо цени ПК.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № 2/14.07.2016 г. / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Коментар: протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 23.1.2021 г.

Протокол/доклад № 3/26.07.2016 г. / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Коментар: протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 23.1.2021 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № 833/27.07.2016 г. / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение изпълнител.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 39-113/17.08.2016 г. / 17.8.2016 г.

Публикувано на: 17.08.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 23.1.2021 г.

Гаранции № / 22.8.2016 г.

Публикувано на: 22.08.2016 г.
Коментар: информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП (отм.).pdf 23.1.2021 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП (отм.) № 761955/09.12.2016 г. / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Коментар: информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП (отм.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изпълнение.pdf 23.1.2021 г.

Гаранции № / 13.12.2016 г.

Публикувано на: 13.12.2016 г.
Коментар: информация по чл.22б, ал2, т.16 от ЗОП (отм.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. гаранция изпълнение.pdf 23.1.2021 г.