е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-7 / 28.4.2017 г.

"Доставка на хранителни продукти в изпълнение на дейности по проект на община Дупница по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2019" в пет обособени позиции".

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063834
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Документация по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за обява.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за на документи.doc 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-53 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по Гл. 26 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva Topul obqd .pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: Удължаване срока на подаване на офертите по обособени позиции 1,2,3 и 4 на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info uduljvane na ferti.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Коментар: Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol topul obqd_cor.pdf 21.1.2021 г.