е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-24 / 7.9.2017 г.

ОБЯВА ПО ЧЛ.20, АЛ.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Строително - монтажни работи "Укрепване на десния бряг на река Бистрица в границите на урбанизираната територия на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил в участъка от км 1+220 до км 1+480""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Други документи № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-na-dogovor.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява в профила на купувача на стойност чл.20, ал.3 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info podporna stena.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska-specifikaciq.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 7.9.2017 г.

Публикувано на: 07.09.2017 г.
Коментар: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.podporna stena 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2(подпорна стена).pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Podporna stena.rar 20.6.2021 г.