е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 05-ОП-2020 / 9.6.2020 г.

"Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции " Обособена позиция 1 "Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци" ; Обособена позиция 2 "Транспортиране на отпадъци от пепел с код 200199, през отоплителния сезон, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Решение № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение № 8/09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 8.pdf 3.7.2020 г.

Обявление № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Челна страница на документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие в поръчката.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП1.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификацияОП2.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект договорОП1.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект договор ОП2.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 3.7.2020 г.