е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 05-ОП-2020 / 9.6.2020 г.

"Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции " Обособена позиция 1 "Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци" ; Обособена позиция 2 "Транспортиране на отпадъци от пепел с код 200199, през отоплителния сезон, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Решение № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение № 8/09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 8.pdf 21.1.2021 г.

Обявление № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Челна страница на документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие в поръчката.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация ОП1.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификацияОП2.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект договорОП1.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект договор ОП2.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 21.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.8.2020 г.

Публикувано на: 27.08.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 21.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 21.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 21.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия.pdf 21.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Решение № 15/02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение № 15.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.11.2020 г.

Публикувано на: 05.11.2020 г.
Коментар: ДОГОВОР ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.11.2020 г.

Публикувано на: 05.11.2020 г.
Коментар: ДОГОВОР ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 21.1.2021 г.