е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-15 / 6.10.2016 г.

"Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 489 от 25.10.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2016 - 0012
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка от 25.10.2016г. Краен срок за получаване на оферти: 30.11.2016г. - 17:00 часа; Отваряне на офертите: 01.12.2016г. - 11:00 часа;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: Документация за участие, Образци за попълване и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4. / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Коментар: Протокол №1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 555 от 01.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 91 00 - 55 от 20.12.2016г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови предложения.PDF 26.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 555 от 01.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 555 от 01.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 26.1.2021 г.

Доклад на комисия № 8 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Доклад на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 555 от 01.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9 / 28.12.2016 г.

Публикувано на: 28.12.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 583/28.12.2016г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 4/24.01.2017г. и приложения към него (Техническа спецификация, Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 11 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 45/26.01.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявлрение за възложена поръчка.PDF 26.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 12 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 26.1.2021 г.