е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-2 / 6.1.2015 г.

„Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани трактори, оборудвани с дъски и един брой метачно съоръжение за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“ - Община Бяла Слатина“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Гаранции № 10 / 29.12.2014 г.

Публикувано на: 29.12.2014 г.
Коментар: Гаранция за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Lizing Traktori - Uchastie.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 1 / 6.1.2015 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-traktori.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 2 / 13.1.2015 г.

Публикувано на: 13.01.2015 г.
Коментар: Договор с подизпълнител1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с подизпълнител-Стойчеви.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 15.1.2015 г.

Публикувано на: 15.01.2015 г.
Коментар: Договор с подизпълнител2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor za podizpulnenie.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: Плащане по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) f.raifaizen.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: плащания за м.Март
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Raifaizen lizing.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Коментар: плащания за м. Април
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Raifaizen.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: плащания за м.Май
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Raifaizen.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) лизинг райфайзен.xls 7.5.2021 г.

Гаранции № 11 / 18.8.2015 г.

Публикувано на: 18.08.2015 г.
Коментар: Гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Traktori garanciq - Izpulnenie.pdf 7.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) лизинг райфайзен 07.2015 -.xls 7.5.2021 г.