е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-15 / 20.4.2018 г.

00384-2018-0009 "ИНЖЕНЕРИНГ - РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР" ВЪВ ВРЪЗКА С РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ГРАД БЯЛА СЛАТИНА, ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.4.2021 г.
Файлове актуални към: 20.4.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.4.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.4.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 20.4.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.4.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 20.4.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 20.4.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 20.4.2021 г.

Други документи № 8 / 18.7.2018 г.

Публикувано на: 18.07.2018 г.
Коментар: Обявление възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка.pdf 20.4.2021 г.

Други документи № 9 / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 20.4.2021 г.

Други документи № 10 / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №2 към Договор №75 от 16.07.2018г..pdf 20.4.2021 г.

Други документи № 11 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 20.4.2021 г.