е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-7 / 22.2.2018 г.

Събиране на оферти с обява №2/22.02.2018г. "Доставка на съдове за твърди битови отпадъци".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Договор със Зиела ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Зиела.pdf 19.5.2021 г.