е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-6 / 19.4.2018 г.

: "Доставка на канцеларски материали, свързани с учебния процес и дейността на клубовете по интереси" във връзка с реализацията на проект: "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., процедура №BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила" по Обособена позиция № 2: "Доставка на аксесоари за техника"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 03_obraztsi.zip 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad d6.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 7 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 18.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Договор 107
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 107.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 9 / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Обявлени за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl porachka.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 10 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d6.pdf 20.6.2021 г.