е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-1 / 6.8.2018 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Община Брезник през зимен сезон 2018-2019 г. по три обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciya.pdf 17.3.2021 г.

Образци към документацията № / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-84 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-1 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 17.3.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № ВП-627 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie ceni.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol1 zimno.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2 zimno.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-638 / 17.9.2018 г.

Публикувано на: 17.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie zimno.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-105 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie vyzlojena zimno.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 117 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 117.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 118 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 118.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 119 / 2.10.2018 г.

Публикувано на: 02.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 119.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-41 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. 119.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-42 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. 118.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-43 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. 117.pdf 17.3.2021 г.