е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка 1 / 21.11.2014 г.

"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-ремонтни дейности за извършване на "Реконструкция на път JAM-1028/IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обявление № 1 / 21.11.2014 г.

Публикувано на: 21.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Решение № 2 / 21.11.2014 г.

Публикувано на: 21.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.11.2014 г.

Публикувано на: 21.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация строителен надзор ДФЗ път мярка 321 открита процедура 20.11.2014.doc 30.7.2021 г.

Технически проект № 4 / 21.11.2014 г.

Публикувано на: 21.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ПОПОВО ДЪБОВО.rar 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 28.1.2015 г.

Публикувано на: 28.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отваряне на ценови оферти.pdf 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 6 / 12.3.2015 г.

Публикувано на: 12.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 30.7.2021 г.

Решение за класиране на участници № 7 / 12.3.2015 г.

Публикувано на: 12.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 30.7.2021 г.

Гаранции № 9 / 27.3.2015 г.

Публикувано на: 27.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие - 27.03.2015.doc 30.7.2021 г.

Гаранции № 12 / 30.3.2015 г.

Публикувано на: 30.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие - 30.03.2015г..doc 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 30.7.2021 г.

Гаранции № 10 / 1.4.2015 г.

Публикувано на: 01.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие - 01.04.2015.doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 23.6.2015 г.

Публикувано на: 23.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата 23.06.2015.doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 19.11.2015 г.

Публикувано на: 19.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 19.11.2015г..doc 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) _ПЛАЩАНИЯ_КЪМ_ИЗПЪЛНИТЕЛ_от_дата_23.12.2015.doc.doc 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 23.12.2015 г.

Публикувано на: 23.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 23.12.2015г..doc 30.7.2021 г.

Гаранции № 15 / 20.1.2016 г.

Публикувано на: 20.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за изпълнение от дата 20.01.2016г..doc 30.7.2021 г.